UTBILDNINGAR

UTBILDNINGAR

Du som ledare har en viktig roll i organisationen. Du är inte bara viktig för resultat, ekonomi och produktivitet utan även för teamkänslan och känslan av samhörighet. Som ny ledare behöver du träna upp dina ledarförmågor mot ett involverande, visionärt och samskapande ledarskap.

Utvecklande ledarskap – UL

SEMINARIER

För mig är mjuka frågor hårdvara

Som seminarieledare och föredragshållare är min ansats alltid i en eller annan mjuk aspekt av arbetet. Seminarierna kan variera i längd, från en timme till en dag, beroende på dina önskemål.

Exempel på seminarier

Coachande ledarskap
Coaching för bättre resultat
Stressens tidiga signaler – vad kan chefen göra?

Förutsättningar för lycka

De tre stora grundvillkoren för livets lycka äro:
-något att göra
-någon att älska
-något att hoppas
Chalmers

Gott arbetsklimat

– Utvecklande arbetsuppgifter
– Utvecklingsmöjligheter därutöver
– Meningsfulla arbetsuppgifter i meningsfullt företag
– Gott ledarskap, chefen ger ansvar och befogenheter, lyssnar och bekräftar.
– Bra dialog med kollegor och chefer.

Känsla av sammanhang

I mitt arbete utgår jag ifrån tre delbegrepp.

Begriplighet – Vår uppfattning av tillvaron som ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig, snarare än som kaotisk och oförklarlig.

Hanterbarhet – Utmaningar går att handskas med. Upplevelser att resurser finns och att man kan lita på andras hjälp när så behövs.

Meningsfullhet – Motivationskomponenten. Det finns uppgifter och krav som är värda att investera energi och engagemang i.