CHEFSCOACHING

CHEFSCOACHING

Hur gör man när man leder – egentligen?

Det krävs ett medvetet relationsledarskap för att nå nyskapande resultat, konstaterar Ingalill Holmberg och Mats Tyrstrup vid Handelshögskolan i Stockholm. Ditt förhållningssätt till mellanmänsklig kommunikation utgör grunden för en organisation med högt i tak och kreativt klimat – där dina medarbetare gillar att vara därför att de har ansvar och befogenheter och meningsfulla uppgifter.

Vi talar om tillit = tilltro = förtroende = för-tro, dvs att du tror på din egen och andras förmåga till lärande och utveckling. 

  • Du litar på dina medarbetare och din egen förmåga att utforska vad som behöver göras.
  • Du efterfrågar, i god kommunikativ anda, att arbetet utförs på ett bra eller bättre sätt än vad du tänkt dig.    

Hur gör man det här? Samarbete är fundamentalt för ett framgångsrikt ledarskap. För att attrahera människor att söka sig till ditt företag och att vara kvar minst några år, så handlar det mycket om din sociala förmåga. Du har två ansvarsområden: uppgifterna och människorna. Det kräver att du är med i dynamiken på jobbet, hanterar förändringar – positiva och negativa – som påverkar företagets förutsättningar. 

Några referenser om
Chefscoachingen


“Jag uppskattar dig mycket för din erfarenhet och klokskap. Det finns mycket att ta fasta på. Du ser varianter som gör att jag kommer framåt. Det är också viktigt för mig att du alltid minns var vi var senast och att du inte försöker få in mig och coaching i en fast modell.

Ekonomichef i bank

”Vill bara säga STORT TACK! Tack vare dig hittade jag äntligen inspirationen och lusten att jobba igen efter utbrändheten. Leda sälj är kul. Det känns jättebra!
Säljchef i IT-företag

Vi utgår alltid från din specifika situation och dina behov av utveckling, hur du gör i dagsläget och hur du skulle kunna göra för att öka effektiviteten genom att:
  • – Uppmuntra medarbetare att ifrågasätta, tänka nytt och testa sina idéer.
  • – Stödja innovation och förnyelse.
  • – Ge medarbetarna frihet att fatta egna beslut och ta egna initiativ.
  • – Använda kontroll i form av värderingar, tumregler och kollegiala bedömningar.
  • – Stämma av värdegrunden. Vilken attraktionskraft har den? Fungerar den?
  • – Reflektera över vad som ger glädje och energi inom ditt verksamhetsområde?