EXECUTIVE COACHING

EXECUTIVE COACHING

När du är företagsledare
– vad vill du åstadkomma i din
företagsledande position?

Begreppet LEDARSKAP är ett överordnat begrepp som täcker in allt gott och önskvärt kring bra ledare i företag. Ledarskap är en färskvara. Det är en slags konstart att finna vägen från affärsidé till konkretisering av mål och affärsmetoder? Och dessutom vill du ha med dig dina medarbetare som i sin tur vill komma fram och påverka händelseutvecklingen.

Executive coaching är en konstruktiv process som får dig att tydligare se dina möjligheter, som hjälper dig att ”snitsla en bana” som för dig framåt – snabbare än om du arbetar på egen hand.

Samtalen utgår från din verksamhet och livssituation. Vi arbetar med ditt personliga ledarbeteende, ledningsuppgifter och aktuella affärsfrågor. Målet är att utveckla styrkan i ditt ledarskap och att öka verkningsgraden i organisationen.

Så här säger några
företagsledaare

 

 

“Min kommunikation att bemöta människor har blivit bättre. Särskilt i ledningsgruppen. Det har bidragit till ett bättre jag
CEO i teknikföretag

Lillemor driver samtalen framåt samtidigt som jag har ansvaret för att göra något av det vi pratar om. Hon har god förmåga att lyssna och ta in funderingar som inte alltid är så klart formulerade och göra något kärnfullt av dem. Min effektivitet har ökat. Det har blivit roligare att vara CEO.”
CEO i central intresseorganisation

”Att reflektera kring olika idéer och situationer med en person som följer med på resan, bekräftar och har kloka frågor och synpunkter är livsviktigt. Lillemor har hjälpt mig med en del strategisk planering, med att leva min VD-roll och som påverkar utfallet.”
VD i en samarbetsorganisation

 

Schematisk bild av höger och vänster hjärnhalva och samarbetet dem emellan.
Båda behövs för toppresultat.

Förtroende och konfidentialitet

Öppna samtal bygger på förtroende. Öppen dialog är förutsättningen för framgång. Från min sida garanteras full konfidentialitet. Ett skrivet avtal som ger struktur åt arbetet upprättas