Start

Välkommen till Initiativkonsult

När du vill utveckla ditt ledarskap
och funderar på HUR,
då …

När du och ditt företag vill satsa på
läroprocesser för att ta nya steg,
då …

När du och ditt företag vill driva mer
komplexa och långsiktiga förändrings-
och anpassningsprocesser,
då …

När du och ditt företag är i en besvärlig
situation som måste hanteras på kort tid,
där stora värden står på spel,
då …

… är det smart att använda en extern
samtalspartner som processförare för att
komma fram mer genomtänkt och snabbare.

Den ena situationen
är inte den andra lik

Det kan handla om konflikter mellan det kortsiktiga och det långsiktiga, mellan effektivitet i det dagliga arbetet och kreativitet för att utveckla det nya, som tryggar verksamheten i ett längre perspektiv.

Ibland brottas man med otydliga målsättningar, osäkerhet i fråga om arbetsmetodik och där varje handling utförs i en moralisk relation till unika individer.

Inte så sällan behöver man en oberoende utanförstående person att prata med för att komma vidare i en viss fråga, för att få syn på hur man själv tänker och hur man skulle kunna gå vidare.

Eller är det något annat in din livs- och arbetssituation du vill ha hjälp med?


Din uppgift är att ansvara för innehållet i samtalen och att själv ta ansvar för de beslut du fattar. Det krävs av dig att du är fokuserad, motiverad för uppgiften och vill nå resultat.

Min uppgift är att driva samtalet framåt, vara processförare. Jag är 100 % fokuserad på din frågeställning och vill nå resultat.

En förutsättning för vårt samarbete är att det finns förtroende. Ta kontakt för ett möte så talar vi igenom saken mera noga!