UTBILDNING OCH ERFARENHET

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Erfarenhet

Lillemor har lång erfarenhet av egen konsultverksamhet med förändringsarbete och organisationsutveckling i näringsliv och offentlig sektor. Hon började som konsult med djupintervjuer och personbedömning i samband med rekrytering. Grunden hade hon i egen chefserfarenhet som personalchef i stat och kommun. Hon var en hörsammad röst i ledningen och i ledningsgruppen. Hon har också viktig erfarenhet som förhandlande ombudsman på SACO. 1995 – 2011 delade hon sin tid mellan beteendevetare/organisations konsult i företagshälsovård och organisationskonsult i eget företag. Sedan 2012 arbetar hon heltid i det egna företaget, Initiativkonsult.

Uppdragen är Executive Coaching och kvalificerad samtalspartner, chefscoaching, coaching med nyckelpersoner, livs- och karriärplanering, grupputveckling och seminarier i stresshantering mm.

Kunderna är i huvudsak kunskapsföretag i Stockholm i olika branscher, t ex bank och försäkring, teknik-, IT- och arkitektföretag, advokatbyråer, start up-företag.

Utbildning

Lillemor är rejält utbildad. Hon är PCC, Professional Certified Coach, ICF (International Coach Federation) 4-årig organisationsutbildning i ledarskap och konsultativt förhållningssätt vid GestaltAkademin. Diplomerad existentiell coach. Utbildad i UL (Utvecklande ledarskap). UGL. Hälsopromotion. Konflikthantering. Grupprocesser. Grundexamen: Socionom.

Min nisch

Min nisch är att stödja lärprocesser I företag som inser människans betydelse för resultatet. Jag är bra på att se mångdimensionellt, upptäcka komplexa mönster, se sammanhang och medverka till konstruktiva åtgärder.