VÄRDERINGAR

VÄRDERINGAR

Jag anknyter till existentialistisk filosofi som bygger på tre centrala idéer:

Existensen går före essensen

Ditt sätt att leva ditt liv är avgörande för vad och vem du är. Vi blir den vi är genom våra handlingar och vårt engagemang i dessa handlingar. 

Autenticitet

Äkthet, trovärdighet och pålitlighet.
Vi kan inte leva våra liv som om de var förutbestämda. Vi måste ta aktiv del av livet och göra det till något speciellt – så som vi vill att det ska vara. En autentisk människa söker efter sin inre vägvisare och är sann mot sig själv.

Val och förpliktelse

Vi står ständigt inför olika val. Vi är ensamma ansvariga för våra val och konsekvenserna av dessa.

Coaching utgår från att vår sanning alltid är subjektiv

Jag är därför inte ute efter att förändra dig eller få dig att handla i linje med något som är sant för mig. Jag vill hellre hjälpa dig att finna din egen sanning. Äkta kunskap och insikt kommer inifrån. Jag har en stark tilltro till att du kan finna din egen väg. Med coaching går det bara litet snabbare.


Hälsorodret

Mitt arbete bygger jag även på det så kallade hälsorodret, där viktiga beståndsdelar för en balans mellan ett lustfyllt arbete och en avkopplande fritid ingår. Centralt är tron på att vi kan styra våra liv genom våra egna beslut. Hälsorodret syftar till att fungera som inspiration och utgångspunkt för våra val.