ETISKA RIKTLINJER

ETISKA RIKTLINJER

Jag är medlem i ICF (International Coach Federation) och NCF (Nordic Coach Federation) och följer deras etiska riktlinjer. Här följer ett urval av riktlinjerna:

Jag är efter bästa förmåga medveten om min verkliga kompetensnivå som coach och överskattar inte mina kvalifikationer, min expertis eller erfarenhet som coach.

Jag gör inte anspråk på eller antydningar om att kunna uppnå resultat som jag inte kan garantera.

Jag inhämtar tillstånd från var och en av mina kunder innan jag uppger deras namn som kunder eller referenser.

Jag är uppmärksam på när min kund inte längre har nytta av vår coachingrelation och kan få bättre service av annan coach eller en annan resurs och uppmuntrar då min kund till en sådan förändring.

Jag utövar coaching på ett sätt som är förenligt med ICF:s definition av coaching och närhelst min kund frågar om mina etiska standarder informerar jag dem om mitt åtagande att följa NCF:s etiska förbindelse och riktlinjer för etiskt uppförande.

I början av varje coachingrelation försäkrar jag mig om att min kund förstår villkoren i vår överenskommelse.

Jag respekterar kundens rätt till sekretess, såvida inte min kund ger rätt till annat eller lagen så kräver.

Jag undviker intressekonflikter mellan mig och mina kunder.

Jag ger inte mina kunder eller möjliga framtida kunder information eller råd som jag vet är konfidentiella, missvisande eller som ligger bortom min kompetens.

Närhelst risken för en intressekonflikt uppstår, diskuterar jag detta snabbast möjligt med min kund och ger honom/henne all den information han/hon behöver för att nå en överenskommelse om hur vi skall behandla konflikten på sätt som bäst tjänar min kund.