LIVS- OCH KARRIÄRPLANERING

LIVS- OCH KARRIÄRPLANERING

Vad vill du – egentligen?

Livs- och karriärplanering kan du använda när du vill byta yrke, arbetsplats
eller arbetsgivare eller på annat sätt vill gå vidare.

Det handlar om din motivation och din lust.

Vad är det som stimulerar dig?
Vad tycker du är roligt att göra?
Du arbetar utifrån dina egna ambitioner och intressen.
Vad vill du arbeta med i framtiden?
Hur vill du leva ditt liv i den ”gyllene triangeln” arbete – familj/relationer – egen/fri tid? Hur vill du formulera och kanske ändra dina perspektiv?

En förutsättning för ett gott resultat är att du verkligen vill åstadkomma en förändring. Det är du som har ansvaret för din utveckling. Som coach fungerar jag som ett bollplank, ansvarar för samtalsstrukturen och hjälper dig att uppmärksamma dina möjligheter.

Vilket är ditt nästa steg? 
Behöver du hjälp att klättra vidare?

VILL DU FÖRÄNDRA DIN ARBETSSITUATION?

 • Hur mycket är du beredd att “offra” av Din materiella standard för att öka ditt psykiska och fysiska välbefinnande?
 • Hur mycket av ditt välbefinnande är kopplat till din arbetsinsats, till den lön du får, till den status det ger?
 • Finns det utrymme för dig, i ditt liv, att få ändra inriktning, börja med något annat, att lära något nytt?
 • Vad innebär det för dig och din familj?
 • Vill du hålla på med det du gör under resten av ditt liv?
 • Vad har du missat hittills och vad har du för möjlighet att “ta igen det”?
 • Hur många “det ska jag göra sen” har du och hur länge har du skjutit upp dem?
 • Vad är det viktigaste du har att göra här på jorden – och gör du det?
 • Hur starka är dina kopplingar till din arbetsroll?
 • Är du ditt arbete eller har du en identitet också utanför yrkesrollen?

Hur går det till?

5 – 6 möten à 1,5 – 2 tim per tillfälle under 2 – 3 mån.
Vid det första mötet gör vi en introduktion och behovsinventering. Du har inte bundit upp dig för en fortsättning om du märker att detta inte är vad du behöver. Det kan också hända att du rekommenderas göra något annat eller avvakta och kanske komma igen senare.

När du bestämt dig för att fortsätta ställs du inför frågor som:

 • Vem är jag? Starka och svaga sidor.
 • Vad kan jag? Kunskaper, erfarenheter, färdigheter, kontakter, värderingar.
 • Vart är jag på väg? Följa strömmen eller välja själv.
 • Vad vill jag? Drivkrafter och motkrafter. Mål på kort och lång sikt.
 • Hur tar jag mig dit? En personlig handlingsplan.

Resultat

När du ägnar dig åt det du tycker om och stimuleras av gör du ett bättre och effektivare jobb och mår bättre. Företagets goda rykte ökar också när medarbetarna uppmuntras att ta vara på och utveckla sina inneboende resurser. Både individer och företag ser resultatet i ökad självkänsla, högre engagemang, minskad fysisk och psykisk utmattning, ökad balans i livet och mer realistiska utvecklingsplaner.

Målgrupp

Chefer och medarbetare som vill ha en förändring eller som är utsatta för en förändring. Privatpersoner som vill att något nytt ska hända.

Jag följer ICF:s etiska riktlinjer. Samtalen bygger på förtroende. Ett kontrakt upprättas direkt med dig eller med ditt företag.