COACHING MED NYCKELPERSONER OCH SPECIALISTER

COACHING MED NYCKELPERSONER OCH SPECIALISTER

Coaching vill se människor utvecklas och utnyttja sin potential

Ett av målen med coaching är att du ska känna dig hörd och sedd och bli både utmanad och stöttad. Arbetssättet används för egenutveckling och självförståelse som främjar handling och inlärning – på ett personligt och yrkesmässigt plan – genom att medvetandegöra, utmana och motivera.

Att vara nyckelperson och/eller specialist är en svår roll även om den är hedersam. Är du på väg vidare upp i karriären och funderar på hur du kan ta dig fram? Eller är du kanske en specialist, en funktion med litet olika kännetecken, som tycker att du behöver komma vidare i tanke, ord och handling?

Mitt ansvar som coach kan definieras i fyra huvudpunkter:
1. Utforska, klargöra och arbeta med det du vill uppnå.
2. Uppmuntra dig till egen utforskning och egna upptäckter.
3. Ta fram dina egna lösningar och strategier.
4. Hålla dig själv ansvarig för resultaten.

“Varje tanke jag tänker skapar antingen en känsla av harmoni, balans och glädje 
– dvs lycka
eller någon form av störning, olust, irritation och avstånd 

– dvs olycka”

Kay Pollak, “Att välja glädje”

Kunder om coaching:


Jag är supernöjd med coachingen
därför att jag fick tillbaka min kraft.
Anders Andersson

Hur går det till?

Samtalen utgår från din verksamhet och livssituation. Det handlar om att överbrygga gapet mellan ditt nuläge och ditt framtida önskade läge. Innehåll och arbetssätt skräddarsys efter din person och dina behov.

Metodiken är att med fokuserat lyssnande och effektiva frågor skapa en konstruktiv dialog som öppnar din potential att upptäcka möjligheter, som du tidigare inte sett, i riktning mot dina mål.

Arbetet sker i form av återkommande samtal mellan oss. Vi brukar ha ca 10 samtal på ca 1 – 1,5 tim per tillfälle under ca 6 mån. Hur vi lägger upp det beror på hur du har det och vad du vill ha samtalen till.

Förtroende och konfidentialitet

Öppna samtal bygger på förtroende. Öppen dialog är förutsättningen för framgång. Från min sida garanteras full konfidentialitet. Jag har god träning i att hålla tyst. Ett skrivet avtal som ger struktur åt arbetet upprättas med företaget.