Utvecklande ledarskap – UL

Utvecklande ledarskap – UL

Det är svårt att utveckla ditt ledarskap i en stressig vardag…
Håller du med? Här tränar vi!

Du som ledare har en viktig roll i organisationen. Du är inte bara viktig för resultat, ekonomi och produktivitet utan även för teamkänslan och känslan av samhörighet. Som ny ledare behöver du träna upp dina ledarförmågor mot ett involverande, visionärt och samskapande ledarskap.

Utvecklande Ledarskap (UL) har utvecklats av Försvarshögskolan och grundar sig på ”Transformational Leadership”, den ledarstil forskningen visar har störst effekt på både individ och organisation.

UL fokuserar på medarbetarens lust och förmågor och arbetar för att vision, värderingar och mål är i linje med varandra och efterlevs dagligen. Ett utvecklande ledarskap coachar medarbetare till högre drivkraft och en känsla av ”det här vill jag göra”.

Under fyra dagar får du konkreta verktyg för att ge och ta emot feedback, bli en skicklig kommunikatör, skapa engagemang, delaktighet och tillit samt kunna förstå och utveckla dig själv. Du får även möjlighet att dela dina erfarenheter och ta del av andra ledares lärdomar.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha:

  • Ökad självkännedom
  • Ökad trygghet i din ledarroll
  • En personlig utvecklingsplan
  • Nycklar för att nå högre effektivitet i teamet
  • Skrattat mycket, upplevt hög igenkänning och byggt nätverk med andra ledare

Lillemor Starlander

Ing-Marie Bergqvist

Både Ing-Marie och Lillemor har gedigen erfarenhet av ledarutveckling och har avtal med Försvarshögskolan att leda UL- utbildningar.

”Du föds inte till ledare. Du väljs, utvecklas och växer in i rollen genom personlig utveckling, utbildning och vunnen erfarenhet.”

Om utbildningen:

Datum och omfattning:

3 + 1 dagar. 19–21 januari och 18 mars 2022

Var:
Luntmakargatan 52, Stockholm City

För vem:
UL vänder sig till dig som är chef, projektledare, teamledare och dig som utövar ledarskap i ditt arbete. För dig som tidigare har gått UGL är UL ett utmärkt komplement.

Antal: 6–12 deltagare. Det blir en liten exklusiv grupp med nära handledning.

Upplägg:

Kortare teorigenomgångar varvas med uppgifter, diskussion och reflektion.
Ett par hemuppgifter mellan dag 3 och 4 – du omsätter teorin i praktiken och får praktisk träning.

Utöver utbildningsdagarna ingår även:

  • Kartläggning av dina ledarbeteenden genom ett bedömningsformulär (ULL) som både dina medarbetare och din chef svarar på. Det är en 360 graders feedback om hur ditt ledarskap uppfattas. Resultatet är ett viktigt underlag för utbildningen.
  • Ledarskapsmodellen – baserat på ledaren, gruppen, organisationen och omvärlden.
  • En metod för personlig utveckling – med utgångspunkt från ULL och dina mål.
  • Stöd och bollplank mellan dag 3 och 4.

Handledare: Lillemor Starlander och Ing-Marie Bergqvist.

Pris: 20 000 kr + moms/person. Deltagarna kan komma från samma eller olika företag.

Frågor: Besvaras av Lillemor Starlander, 0709 686850 och Ing-Marie Bergqvist, 0738 904478.

Anmälan: Skickas till Lillemor Starlander, ls@initiativkonsult.se senast den 15 december 2021. Anmälan är bindande. Kan ersättas med annan person.
Faktureras efter anmälan.

Har du frågor – hör av dig.

Välkommen med din anmälan!

Lillemor Starlander