Executive coaching
Vad får ledare ut av coaching?

Executive coaching är en konstruktiv process som får dig att tydligare se dina möjligheter, som hjälper dig att ”snitsla en bana” som för dig framåt – snabbare än om du arbetar på egen hand. När du är företagsledare  - vad vill du åstadkomma i din företagsledande position? När du är ledare, nyutnämd eller erfaren - vad vill du åstadkomma som ledare?Det gäller att hålla ihop till varje pris.
Kan det göras smartare?"Man måste ha mod om man ska hitta dit man vill, som till Nordpolen till exempel."
Nalle Puh

"Medelmåttan vet inget högre än sig själv, men talangen känner genast igen geniet."


KUNDER OM
EXECUTIVE COACHING
"Jag hade ett vägval att bli uppköpt eller köpa upp själv.
I coachingen gjorde vi en osentimental analys som hjälpte mig att fatta beslutet."
VD i utbildningsföretag
Begreppet LEDARSKAP är ett överordnat begrepp som täcker in allt gott och önskvärt kring bra ledare i företag. Ledarskap är en färskvara. Det är en slags konstart att finna vägen från affärsidé till konkretisering av mål och affärsmetoder. Och dessutom vill du ha med dig dina medarbetare som i sin tur vill komma fram och påverka händelseutvecklingen.


Hur går det till?
Samtalen utgår från din verksamhet och livssituation.
Vi arbetar med ditt personliga ledarbeteende, ledningsuppgifter och aktuella affärsfrågor. Målet är att utveckla styrkan i ditt ledarskap och att öka verkningsgraden i organisationen.

Metodiken är att med fokuserat lyssnande och effektiva frågor skapa en konstruktiv dialog som öppnar din potential att finna förhållningssätt och handlingsalternativ som ger en framgångsrik och samspelt verksamhet. Ansvarsområden analyseras och kopplas till dina prioriteringar. Beslutsalternativ klargörs, hinder elimineras och vägar till konkreta resultat stakas ut.

Arbetet sker i form av återkommande samtal mellan oss. Vi bestämmer tillsammans om samtalens längd, tid och plats mm. Som utgångspunkt för din tanke kan sägas att samtalen brukar vara 1 – 2 tim per tillfälle, 1 eller 2 gånger per månad under en 12-månadersperiod. Gärna tätare i början och glesare mot slutet.


Resultat
Executive coaching
•  stärker individuell prestation
utvecklar indviduella möjligheter
går i land med förändrings- och utvecklingsarbete


 

Målgrupp
Executive coaching används
•  av ledare på alla nivåer för att utveckla företaget, ledarskapet och affärerna,
av ledare som har eller har haft särskilt jobbiga uppdrag,
som stöd till nya ledare,
för inspiration, reflektion och ökad insikt om dig själv och ditt ledarskap.


Förtroende och konfidentialitet
Öppna samtal bygger på förtroende. Öppen dialog är förutsättningen för framgång. Från min sida garanteras full konfidentialitet. Ett skrivet avtal som ger struktur åt arbetet upprättas.