SEMINARIER

SEMINARIER

För mig är mjuka frågor hårdvara

Som seminarieledare och föredragshållare är min ansats alltid i en eller annan mjuk aspekt av arbetet. Seminarierna kan variera i längd, från en timme till en dag, beroende på dina önskemål.

Exempel på seminarier

Coachande ledarskap
Coaching för bättre resultat
Stressens tidiga signaler – vad kan chefen göra?

Förutsättningar för lycka

De tre stora grundvillkoren för livets lycka äro:
-något att göra
-någon att älska
-något att hoppas
Chalmers

Gott arbetsklimat

-God sammanhållning
-Arbetskamraterna ställer upp
-Förståelse för en dålig dag
-Kommer bra överens med överordnade
-Trivs bra med arbetskamraterna

Känsla av sammanhang

I mitt arbete utgår jag ifrån tre delbegrepp.

Begriplighet – Vår uppfattning av tillvaron som ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig, snarare än som kaotisk och oförklarlig.

Hanterbarhet – Utmaningar går att handskas med. Upplevelser att resurser finns och att man kan lita på andras hjälp när så behövs.

Meningsfullhet – Motivationskomponenten. Det finns uppgifter och krav som är värda att investera energi och engagemang i.