Coaching för nyckelpersoner och specialister
Coaching vill se människor utvecklas och utnyttja sin potential
Ett av målen med coaching är att du ska känna dig hörd och sedd och bli både utmanad och stöttad. Arbetssättet används för egenutveckling och självförståelse som främjar handling och inlärning – på ett personligt och yrkesmässigt plan – genom att medvetandegöra, utmana och motivera.

ICF (International Coach Federation) definierar coachens ansvar med fyra huvudpunkter:

1Utforska, klargöra och arbeta med det du vill uppnå.
2Uppmuntra dig till egen utforskning och egna upptäckter.
3Ta fram dina egna lösningar och strategier.
4Hålla dig själv ansvarig för resultaten.

Att var nyckelperson och/eller specialist är inte alltid en lätt roll även om den är hedersam. Är du på väg vidare upp i karriären och funderar på hur du kan ta dig fram? Eller är du kanske en specialist, en funktion med litet olika kännetecken, som tycker att du behöver komma vidare i tanke, ord och handling?
"Varje tanke jag tänker skapar antingen en känsla av harmoni, balans och glädje - dvs lycka

eller någon form av störning, olust, irritation och avstånd
- dvs olycka"
Kay Pollak, "Att välja glädje"

"Gott omdöme kommer ur erfarenhet och erfarenhet kommer ur dåligt omdöme."
Mark Twain

Hur går det till?
Samtalen utgår från din verksamhet och livssituation. Det handlar om att överbrygga gapet mellan ditt nuläge och ditt framtida önskade läge. Innehåll och arbetssätt skräddarsys efter din person och dina behov.

Metodiken är att med fokuserat lyssnande och effektiva frågor skapa en konstruktiv dialog som öppnar din potential att upptäcka möjligheter, som du tidigare inte sett, i riktning mot dina mål.

Arbetet sker i form av återkommande samtal mellan oss. Det första behovsinventerande samtalet tar 1,5 – 2 tim. Därefter brukar vi ha 8 samtal på 1 – 1,5 tim per tillfälle under en period av 3 – 6 mån. Hur vi lägger upp det beror på hur du har det och vad du vill ha samtalen till.


Resultat
Med coaching lär du dig att se fler alternativ, göra bättre förslag och nå resultat fortare än vad du gör på egen hand.

Målgrupp
Nyckelpersoner och specialister som söker egenutveckling och självförståelse.


Förtroende och konfidentialitet
Öppna samtal bygger på förtroende. Öppen dialog är förutsättningen för framgång. Från min sida garanteras full konfidentialitet. Jag har god träning i att hålla tyst. Arbetsgivaren får veta när, och hur länge samtalen varit och i rubrikform vad de handlat om, t ex arbetet eller privatlivet eller både/och. Ett skrivet avtal som ger struktur åt arbetet upprättas med företaget.