Värderingar
Jag anknyter till existentiell filosofi som bygger på tre centrala idéer:
Existensen går före essensen
 Ditt sätt att leva ditt liv är avgörande för vad och vem du är. Vi blir den vi är genom våra handlingar och vårt engagemang i dessa handlingar.

 Coaching utgår från att vår sanning alltid är subjektiv

Äkta kunskap och insikt kommer inifrån. Du kan förändra dig själv om och när du tycker det är viktigt. Jag har en stark tilltro till att du kan finna din egen väg. Med coaching går det bara litet snabbare.
Autenticitet
 Äkthet, trovärdighet och pålitlighet.
Vi kan inte leva våra liv som om de var förutbestämda. Vi måste ta aktiv del av livet och göra det till något speciellt – så som vi vill att det ska vara. En autentisk människa söker efter sin inre vägvisare och är sann mot sig själv.

Val och förpliktelse
 Vi står ständigt inför olika val. Vi är ensamma ansvariga för våra val och konsekvenserna av dessa.

.
Hälsorodret
I mitt arbete utgår jag även från mitt hälsoroder, där viktiga beståndsdelar för en balans mellan ett lustfyllt arbete och en avkopplande fritid ingår. Centralt är tron på att vi kan styra våra liv genom våra egna beslut. Hälsorodret syftar till att fungera som inspiration och utgångspunkt för våra val.


Hälsorodret