Seminarier
För mig är mjuka frågor hårdvara
Som seminarieledare och föredragshållare är min ansats alltid i en eller annan mjuk aspekt av arbetet. Seminarierna kan variera i längd, från en timme till en dag, beroende på dina önskemål. Jag utgår ofta ifrån följande teman.

Känsla Av Sammanhang - KASAM
Begriplighet - Vår uppfattning av tillvaron som ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig, snarare än som kaotisk och oförklarlig.

Hanterbarhet - Utmaningar går att handskas med. Upplevelser att resurser finns och att man kan lita på andras hjälp när så behövs.

Meningsfullhet - Motivationskomponenten. Det finns uppgifter och krav som är värda att investera energi och engagemang i.
Gott arbetsklimat
- God sammanhållning
- Arbetskamraterna ställer upp
- Förståelse för en dålig dag
- Kommer bra överens med överordnade
- Trivs bra med arbetskamraterna

Vi måste vara lika tillmötesgående mot en människa som mot en tavla, som vi dock gärna ger förmånen av en fördelaktig belysning.

Seminarier i urval
Coachande ledarskap
Det handlar om ett nytt sätt att leda organisationer. I stället för att leda utifrån position och hierarki leder du utifrån tankar om likhet och partnerskap. Det handlar om att frigöra dina medarbetares potential. En coachande ledare riktar in sig på goda resultat. Därför är det viktigt att arbeta med målbilder. Genom att låta dina medarbetare formulera sina egna mål ökar deras engagemang. Du måste dock ge dem rätt förutsättningar, t ex tid, budget, material och kompetensutveckling. Intentionen är att skapa ett utvecklande och lärande klimat. Du behöver acceptans och förtroende som ledare och coach. Det är något som du bygger upp med tiden genom att vara öppen med hur du vill arbeta och genom att själv träna.

På seminariet går vi igenom intentionen, verktygen: kraftfulla frågor, aktivt lyssnande och feedback, en modell för coachingsamtal, vanliga fallgropar, skillnaden mellan coaching – terapi, handledning, mentorskap samt resultat och forskning.


Coaching för bättre resultat
Coaching betyder att frigöra en persons möjligheter att maximera sina prestationer. Det är en metod att hjälpa andra att lära sig själva snabbare. Coachingen höjer medvetandet om individens egna möjligheter och bygger upp förmågan till utveckling utan föreskrifter från någon annan. Självkänsla och självförtroende ökar.

Coaching bygger på idén att individen har dolda resurser som väntar på att frigöras. Coachen tilltror kunden en större förmåga än vad denne i dagsläget använder. Det finns alltid en större kompetens som ”står på kö” för att komma fram vid efterfrågan.

Vi går igenom rollfördelning, principer, verktyg och vinster.


Stressens tidiga signaler – vad kan chefen göra?
Det förefaller mer och mer som om människovärdet sitter i hur mycket man presterar. Snabbt och rätt och i stor mängd ska arbetet skötas. Arbetskapacitetens gränser tänjs ut. Som om det inte fanns någon slutpunkt. Men det finns det!

Vi går igenom alla vanliga varningssignaler på stress. Både de som inte syns och de som syns. Du som chef får veta vad du ska titta efter, lyssna efter, fråga om, i övrigt lägga märke till och vad du kan göra åt det.