Konflikthantering
"Olösta konflikter frustrerande miljardnota"

"Olösta eller illa hanterade konflikter kostar inte bara skjortan. De kostar flera miljarder varje år i Storbritannien enligt en undersökning från brittiska Centre for Effective Dispute Resolution. I den astronomiska summan har företaget bland annat räknat in förlorade kunder, tidsförluster, dåligt rykte, ökad personalomsättning och påverkan på arbetslusten. Även kostnader för rättsliga tvister finns med när det handlar om andra konflikter än samarbetsproblem i gruppen. Enligt undersökningen är många chefer dåligt förberedda på konflikthantering. En av tre säger att han eller hon hellre skulle hoppa fallskärm för första gången än ta i tu med en konflikt i arbetsgruppen."

Utdrag ur tidningen Chef

Hur är det i ditt företag?

Ta kontakt för ett samtal i frågan. Det kan löna sig många gånger om.