Livs- och karriärplanering
Vad vill du egentligen?
Livs- och karriärplanering kan du använda när du vill byta yrke, arbetsplats eller arbetsgivare eller på annat sätt vill gå vidare. Det handlar om din motivation och din lust. Vad är det som stimulerar dig? Vad tycker du är roligt att göra? Du arbetar utifrån dina egna ambitioner och intressen. Vad vill du arbeta med i framtiden? Hur vill du leva ditt liv i den ”gyllene triangeln” arbete – familj/relationer – egen/fri tid? Hur vill du formulera och kanske ändra dina perspektiv?


När du ser dynamiken i din karriärutveckling - inte som en stege - utan som en klätterställning så finns det flera vägar och större valmöjligheter. Du kan klättra i sidled, uppåt och neråt beroende på din livssituation.

 ”Man talar ofta om den gyllene medelvägen som om den vore en enda väg mellan bergen och träsken. Men livet är mångfald och det finns tusen gyllene medelvägar och tusen nyttiga avstegsvägar – och solen lyser på dem alla.”
En förutsättning för ett gott resultat är att du verkligen vill åstadkomma en förändring. Det är du som har ansvaret för din utveckling. Som coach fungerar jag som ett bollplank, ansvarar för samtalsstrukturen och hjälper dig att uppmärksamma dina möjligheter.

Hur mycket måste du arbeta för att upprätthålla den standard du har idag?

 Vad har du missat hittills och vad har du för möjlighet att "ta igen det"?
Hur mycket är du beredd att "offra" av Din materiella standard för att öka ditt psykiska och fysiska välbefinnande?

 Hur många "det ska jag göra sen" har du och hur länge har du skjutit upp dem?

Hur mycket av ditt välbefinnande är kopplat till din arbetsinsats, till den lön du får, till den status det ger?

 Vad är det viktigaste du har att göra här på jorden - och gör du det?
Finns det utrymme för dig, i ditt liv, att ändra inriktning, börja med något annat, att lära något nytt?

 Hur starka är dina kopplingar till din arbetsroll?
Vad innebär det för dig och din familj?

Vill du hålla på med det du gör under resten av ditt liv?

 Är du ditt arbete eller har du en identitet också utanför yrkesrollen?

Hur går det till?
5 – 6 möten à 1,5 – 2 tim per tillfälle under 2 – 3 mån.
Vid det första mötet gör vi en introduktion och behovsinventering. Du har inte bundit upp dig för en fortsättning om du märker att detta inte är vad du behöver. Det kan också hända att du rekommenderas göra något annat eller avvakta och kanske komma igen senare.

När du bestämt dig för att fortsätta ställs du inför frågor som:

•  
Vem är jag? Starka och svaga sidor.

Vad kan jag? Kunskaper, erfarenheter, färdigheter, kontakter, värderingar.

Vart är jag på väg? Följa strömmen eller välja själv.

Vad vill jag? Drivkrafter och motkrafter. Mål på kort och lång sikt.

Hur tar jag mig dit? En personlig handlingsplan.

Resultat
När du ägnar dig åt det du tycker om och stimuleras av gör du ett bättre och effektivare jobb och mår bättre. Företagets goda rykte ökar också när medarbetarna uppmuntras att ta vara på och utveckla sina inneboende resurser. Både individer och företag ser resultatet i ökad självkänsla, högre engagemang, minskad fysisk och psykisk utmattning, ökad balans i livet och mer realistiska utvecklingsplaner.


Målgrupp
Chefer och medarbetare som vill ha en förändring eller som är utsatta för en förändring. Privatpersoner som vill att något nytt ska hända.


Förtroende och konfidentialitet
En förutsättning för vårt samarbete är att det finns förtroende. Tag kontakt för ett möte så talar vi genom saken mera noga.