Tydlig kommunikation
Samtalet som process för att skapa något nytt är som en brunn med oändligt mycket friskt kallt vatten. Dialogen vid brunnen lyfter oss ur polariseringen till en större gemensam upplevelse och blir ett medel för ökad intelligens och samordnad kraft för de människor som deltar.

En kommunikation med dialogen som samtalsform innebär en helt annan kvalitet på samtalet än vad diskussion och debatt innebär. Den inriktar sig på det tänkande som ligger bakom våra ord och handlingar, där reflektion och gemensam utforskning av ämnet ingår som viktiga element.
 "Vi människor skiljer oss från djuren genom vår förmåga att använda språk. Trots detta är det alltför vanligt att vi inte lyssnar på varandra.

Vi förklarar vad vi tycker när vi borde lyssna på vad andra säger. Vi fångas av vår bestämda uppfattning. Pratandet driver oss isär."
Aristoteles


Hur går det till?
Analys – rapport – dialog i gruppen – utvärdering.
AnalysEnskilt samtal med varje deltagare om möjligheter och svårigheter.

RapportKort och enkel med förslag till upplägg och omfattning.

Dialog i gruppen: Som metod används ett sätt att sakta ner tankeprocessen så att vi kan observera den medan den pågår. Vi uppmärksammar noggrant och tydliggör det som sägs och sker, under tiden det sker och tränar att växla mellan att tala, lyssna, iaktta och att reflektera.

Utvärdering:Relationer, förståelse, tydlighet, resultatpåverkan, framåtblick.

Vad vi ska tala om – välj några för företaget/gruppen viktiga frågor.


Förtroende och konfidentialitet
En förutsättning för vårt samarbete är att det finns förtroende. Tag kontakt för ett möte så talar vi genom saken mera noga.

Resultat
      1. Ökad gemensam förståelse och kraftsamling.
      2. Förbättrat affärsresultat.
      3. Ökad arbetsglädje.
      4. Bättre ledarskap.

Chefens förhållningssätt till kommunikation utgör grunden för en organisation med högt i tak och kreativt klimat. Det gäller att arbeta pedagogiskt så att medarbetarna förstår vad som förväntas av dem. Sedan tar de ställning till om de vill göra det som förväntas. När de bestämt sig för att delta, undersöker de om de kan medverka aktivt. Finns arbetsmässiga förutsättningar gör medarbetarna det som ska göras. Utvärderingen av resultatet ger underlag för lärande.

Chefers förmåga att arbeta med denna kulturskapande kedja: förståelse - vilja - kunna - göra - lära - påverkar kvalitén och effektiviteten i arbetet.


Målgrupp
Ledningsgrupper som vill nå ökad gemensam förståelse av vision och produktion och förbättra affärsresultatet för företaget. Projektgrupper/avdelningar/enheter i samma syfte.