Varför coaching?

När ditt företag och du själv vill ta nya steg och åstadkomma en bättre situation för företaget än den nuvarande.

När du och ditt företag vill stödja lärprocesser för att åstadkomma de önskade resultaten.

När du och ditt företag vill driva mer komplexa och långsiktiga förändrings- och anpassningsprocesser.

När du och ditt företag är i en besvärlig situation som måste hanteras på kort tid och där stora värden står på spel – kanske både personellt och finansiellt.

Då är det bra att använda en coach som processförare för att komma fram mer genomtänkt och snabbare.

Den ena situationen är inte den andra lik
Det kan handla om konflikter mellan det kortsiktiga och det långsiktiga, mellan effektiviteten i det dagliga arbetet med sikte på närmaste kvartalsbokslut eller budgetavstämning, och den kreativitet och eftertanke som krävs för att utveckla det nya, som tryggar verksamheten i ett längre perspektiv.

Ibland brottas man med otydliga målsättningar, osäkerhet i fråga om arbetsmetodik och där varje handling utförs i en moralisk relation till unika individer. Inte så sällan behöver man en oberoende utanförstående person att prata med för att få syn på hur man själv tänker och hur man skulle kunna gå vidare.

Eller är det något annat in din livs- och arbetssituation du vill ha hjälp med?
Min uppgift är att driva samtalet framåt, vara processförare. Jag är 100 % fokuserad på din frågeställning och jag vill nå resultat.

Din uppgift är att ansvara för innehållet i samtalen och att själv ta ansvar för de beslut du fattar. Det krävs även av dig att vara fokuserad och att du vill bli coachad, att du är motiverad för uppgiften och vill nå resultat.


En förutsättning för vårt samarbete är att det finns förtroende. Tag kontakt för ett möte så talar vi igenom saken mera noga!