Historik och kompetens
Utbildning & erfarenhet
Nisch
Jag är socionom i grunden, diplomerad organisations- och processkonsult vid GestaltAkademin och certifierad coach vid ICF (International Coach Federation). Jag är utbildad i ledarskap, grupputveckling, konflikthantering och livs- och karriärplanering.

Jag har en bakgrund som utredare, ombudsman och personalchef. Jag har växlat anställningar med eget konsultföretag, Initiativkonsult, sedan slutet av 1980-talet. Det som driver mig är att arbeta resultatinriktat med din och ditt företags nytta för ögonen. Jag vill att vårt gemensamma arbete ska göra skillnad i ditt företag så att du verkligen når de resultat som du vill nå.

Jag har erfarenhet av alla typer av jobb inom HR. Min röda tråd genom arbetslivet är en övertygelse om att arbetsglädje och effektivitet är starkt korrelerade.
Min nisch är att stödja lärprocesser i företag som inser människans betydelse för resultatet och att hjälpa människor att fokusera för att fortare nå sina mål. Jag är bra på att se mångdimensionellt, upptäcka komplexa mönster, se sammanhang och medverka till konstruktiva åtgärder.

Mina uppdrag är i huvudsak vad som presenteras på denna webbplats; chefscoaching, personlig coaching för medarbetare, livs- och karriärplanering, grupputveckling, konflikthantering, utbildningar och seminarier i stresshantering och andra psykosociala frågor. Psykosociala arbetsmiljökartläggningar med marknadens bästa enkätverktyg HealthSCORE® i samarbete med Svenska Hälsopromotion Gruppen AB i Alingsås.

Mina kunder är i huvudsak kunskapsföretag i Stockholm i många olika branscher med yrken som VD, GD, förvaltningschef, personalchef, projektledare, advokat, domare, arkitekt, revisor, IT-chef, IT-konsult, professor, politiker, klinikchef etc.