EXECUTIVE COACHING

EXECUTIVE COACHING

När du är företagsledare
– vad vill du åstadkomma i din företagsledande position?

Begreppet LEDARSKAP är ett överordnat begrepp som täcker in allt gott och önskvärt kring bra ledare i företag. Ledarskap är en färskvara. Det är en slags konstart att finna vägen från affärsidé till konkretisering av mål och affärsmetoder? Och dessutom vill du ha med dig dina medarbetare som i sin tur vill komma fram och påverka händelseutvecklingen.

Executive coaching är en konstruktiv process som får dig att tydligare se dina möjligheter, som hjälper dig att ”snitsla en bana” som för dig framåt – snabbare än om du arbetar på egen hand.

Samtalen utgår från din verksamhet och livssituation. Vi arbetar med ditt personliga ledarbeteende, ledningsuppgifter och aktuella affärsfrågor. Målet är att utveckla styrkan i ditt ledarskap och att öka verkningsgraden i organisationen.

Så här säger några
företagsledaare


”————————
—————————-
————–”

———————-
—————————-
————–———————-

—————”

Schematisk bild av höger och vänster hjärnhalva och samarbetet dem emellan.
Båda behövs för toppresultat.

Förtroende och konfidentialitet

Öppna samtal bygger på förtroende. Öppen dialog är förutsättningen för framgång. Från min sida garanteras full konfidentialitet. Ett skrivet avtal som ger struktur åt arbetet upprättas